ID : zoon_zoon18

CSS Web Menus Css3Menu.com

 
 
วิธีแก้ปัญหากล้องวงจรปิด


1. ภาพเป็นคลื่น หรือ สั่นไหว โดยปกติแล้วกล้องวงจรปิดที่มีอาการภาพเป็นคลื่นจะเกิดจากตัว Power Supply หรือ Adapter ที่เป็นไฟเลี้ยงกล้องมีปัญหาทำให้ไฟเลี้ยงกล้องที่ปกติควรจะได้กำลังไฟเต็มที่ก็ลดน้อยลงไป เพราะสาเหตุจากการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ภายในตัว Power Supply หรือ Adapter

2. เป็นภาพลาง ๆ สีดำ กรณีนี้ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาทางด้านจุดต่อเชื่อมต่างๆ ของระบบกล้องวงจรปิดอาจจะเกิดอาการหลวมหรือไม่แน่น เช่น หัวแลนที่เสียบกับบาลัน (ควรตรวจเช็คทั้งสองด้าน ด้านตำแหน่งที่ติดกล้องวงจรปิดและจุดที่วางเครื่องบันทึกภาพ) หัว BNC ที่ต่อกับเครื่องบันทึกภาพ หรือหัว BNC ที่ต่อกับกล้องวงจรปิด

3. ภาพชัดตอนกลางวันแต่กลางคืนไม่มีภาพ หรือ ภาพเป็นคลื่นและสั่นไหวเฉพาะตอนกลางคืนในกรณีที่เป็นกล้องอินฟาเรดปัญหานี้เกิดจากสาเหตุเดียวกันเหมือนกับข้อที่ 1 เพราะช่วงกลางคืนกล้องวงจรปิดที่มีอินฟาเรดจะใช้กำลังไฟมากกว่าในช่วงกลางวัน สาเหตุเพราะต้องมีกำลังไฟเลี้ยงเพิ่มขึ้นมาเพื่อจ่ายให้กับหลอดอินฟาเรดเพื่อให้กล้องสามารถเห็นภาพในที่มืดได้โดยใช้แสงของอินฟาเรด ดังนั้นเมื่อ Adapter หรือ Power Supply มีปัญหาทำให้กำลังไฟที่จ่ายไปให้กล้องวงจรปิดที่ควรจะได้กับน้อยลงกว่าปรกติ จึงทำให้กล้องวงจรปิดเองไม่สามารถที่จะส่งสัญญาณได้เต็มที่ตามปรกติ อีกกรณีเป็นกล้องที่ไม่มีอินฟาเรด สำหรับกรณีนี้ปัญหาอาจจะเกิดจากมีแสงสว่างไม่พียงพอที่จะทำให้ระบบการรับภาพของกล้องทำงานได้ เพราะกล้องที่ไม่มีอินฟาเรดแต่ละรุ่นจะมีคุณสมบัติระบุว่าสามารถมองเห็นในที่มืดได้ในระดับใดโดยมีหน่วยเป็น Lux ยิ่งค่าน้อยก็สามารถมองในที่มืดได้มากขึ้น

4. ภาพดับหรือไม่มีภาพเลย เป็นบางกล้อง ทุกช่วงเวลา ปัญหานี้สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ อยากให้ลองตรวจสอบจุดต่อเชื่อมต่าง ๆ ดูก่อนตามข้อ 2 ว่าหลวมหรือหลุดหรือไม่ และตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ต่อกล้อง โดยการสลับอุปกรณ์กับกล้องที่เป็นปกติเพื่อหาว่าอะไรคือสาเหตุของปัญหา ตามขั้นตอนดังนี้

          4.1 ย้ายช่องที่ใช้ต่อกล้องด้านหลังเครื่องบันทึกภาพโดยย้ายพร้อมกับ Balun ชุดเดิม ถ้าสลับช่องแล้วภาพติดปัญหาอาจจะเกิดจากเครื่องบันทึกภาพเสียไปบางช่อง และลองย้ายช่องที่ภาพติดปรกติมาเสียบกับช่องที่ภาพไม่ติดด้วยอีกครั้งเพื่อตรวจสอบว่าเครื่องบันทึกภาพเป็นสาเหตุของปัญหาหรือเปล่า โดยย้ายพร้อมกับ Balun ทั้งชุด

          4.2 สลับสายแลนหลังเครื่องบันทึกภาพ โดยการนำสายแลนของช่องที่มีปัญหาย้ายไปเสียบกับ Balun ตัวอื่นของช่องที่มีภาพปรกติว่าภาพติดหรือไม่ ถ้าภาพติดปัญหาอาจจะเกิดจาก Balun หลังเครื่องบันทึกภาพเสีย

          4.3 สลับ Balun ด้านที่ติดกล้อง โดยการนำ Balun ของกล้องที่ภาพติดปกติไปลองเปลี่ยนโดยถอด Balun ของกล้องที่มีปัญหาออกแล้วนำตัวที่เป็นปรกติมาใส่แทนว่าภาพติดหรือไม่


5. ภาพดับหรือไม่มีภาพทุกกล้อง ทุกช่วงเวลา ปัญหานี้ส่วนใหญ่เกิดจาก Power Supply หรือ Adapter กล้องเสีย คือไม่สามารถจ่ายไฟเลี้ยงได้เลยทำให้กล้องดับทุกล้อง

6. ภาพเบลอ เกิดจากโฟกัสเคลื่อน เลนส์ไม่ได้ล็อค หรือไม่แน่น ให้ปรับโฟกัสหน้ากล้องหาจุดที่ชัดที่สุด แล้วค่อย ๆ หมุนน็อตให้แน่น ถ้าเป็นกล้องอินฟาเรดจะต้องถอดฝากระจกด้านหน้าเพื่อทำการปรับโฟกัสของเลนส์ อีกกรณีสำหรับกล้องอินฟาเรด คือกล้องวงจรปิด IR (อินฟาเรด) กลางวันชัด กลางคืนมัวมองไม่เห็น หรือภาพเป็นฝ้า (ปกติกลางคืนจะเป็นภาพขาว-ดำ)

          1. กระจกเป็นคราบฝ้าขาว ๆ ให้ถอดเช็ดทำความสะอาดทั้ง 2 ด้าน
          2. ใช้มือปิดเซ็นเซอร์ไว้แล้วดูว่าหลอดอินฟาเรดทำงานหรือไม่ ถ้าปรกติจะเห็นเป็นไฟสีแดงๆ

กล้องวงจรปิด CCTV เลนส์ สัญญาณกันขโมย ระบบเปิดปิดประตู คีย์การ์ด โดยบริษัท waka(thailand)
กลับด้านบน

Home   |   Products Us  |   New Products  |   Howtopay  |   Portfolio  |   About Us  |   Contact Us  |   ระบบฐานข้อมูล

All reserved. @2011 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท วาก้า (ไทยแลนด์) จำกัด
Design by Aphicha | Nongnoy.Net